https://youtu.be/sFdJvTwlHlc

 

 

Screenshot_20181003-064035_YouTube.jpg

 

 

 

 

 

 

Screenshot_20181003-064100_YouTube.jpg

 

 

 

 

Screenshot_20181003-064128_YouTube.jpg

 

 

 

 

Screenshot_20181003-143721_YouTube.jpg

 

 

 

 

Screenshot_20181003-143747_YouTube.jpg

 

 

 

 

Screenshot_20181003-143811_YouTube.jpg

 

 

 

 

Screenshot_20181003-143838_YouTube.jpg

 

 

 

 

Screenshot_20181003-143859_YouTube.jpg

 

 

 

 

Screenshot_20181003-143922_YouTube.jpg

 

 

 

 

Screenshot_20181003-143952_YouTube.jpg

 

 

 

 

Screenshot_20181003-144002_YouTube.jpg

 

 

 

 

Screenshot_20181003-144014_YouTube.jpg

 

 

 

 

Screenshot_20181003-144025_YouTube.jpg

 

 

 

 

Screenshot_20181003-144037_YouTube.jpg

 

 

 

 

Screenshot_20181003-144051_YouTube.jpg

 

 

 

 

Screenshot_20181003-144057_YouTube.jpg

 

 

 

 

Screenshot_20181003-144103_YouTube.jpg

 

 

 

 

Screenshot_20181003-144108_YouTube.jpg

 

 

 

 

Screenshot_20181003-144114_YouTube.jpg

 

 

 

 

 

Screenshot_20181003-144119_YouTube.jpg

 

 

 

 

Screenshot_20181003-144126_YouTube.jpg

 

 

 

 

Screenshot_20181003-144131_YouTube.jpg

 

 

 

 

Screenshot_20181003-144137_YouTube.jpg

 

 

 

 

Screenshot_20181003-144143_YouTube.jpg

 

 

 

 

Screenshot_20181003-144149_YouTube.jpg

 

 

 

 

Screenshot_20181003-144154_YouTube.jpg

 

 

 

 

Screenshot_20181003-144159_YouTube.jpg

 

 

 

 

Screenshot_20181003-144204_YouTube.jpg

 

 

 

 

Screenshot_20181003-144211_YouTube.jpg

 

 

 

 

Screenshot_20181003-144217_YouTube.jpg

 

 

 

 

Screenshot_20181003-144223_YouTube.jpg

 

 

 

Screenshot_20181003-144230_YouTube.jpg

 

 

 

 

Screenshot_20181003-144235_YouTube.jpg

 

 

 

 

Screenshot_20181003-144242_YouTube.jpg

 

 

 

 

Screenshot_20181003-144247_YouTube.jpg

 

 

 

 

Screenshot_20181003-144254_YouTube.jpg

 

 

 

 

Screenshot_20181003-144259_YouTube.jpg

 

 

 

 

Screenshot_20181003-144306_YouTube.jpg

 

 

 

 

Screenshot_20181003-144312_YouTube.jpg

 

 

 

 

Screenshot_20181003-144317_YouTube.jpg

 

 

 

 

Screenshot_20181003-144324_YouTube.jpg

 

 

 

 

Screenshot_20181003-144330_YouTube.jpg

 

 

 

 

Screenshot_20181003-144337_YouTube.jpg

 

 

 

 

Screenshot_20181003-144344_YouTube.jpg

 

 

 

 

Screenshot_20181003-144349_YouTube.jpg

 

 

 

 

Screenshot_20181003-144400_YouTube.jpg

 

 

 

 

Screenshot_20181003-144355_YouTube.jpg

 

 

 

 

Screenshot_20181003-144406_YouTube.jpg

 

 

 

Screenshot_20181003-144412_YouTube.jpg

 

 

 

 

세줄요약

 

삼성,LG가 짱깨가 전기차 밧데리 보조금 준다고 해서

공장 크게 짓고 투자함.

 

짱깨새끼들 뒷통수침.

 

삼성, LG다른시장 개척, 이게 대박터짐

 

짱깨덕에 떼돈벌음.

첨부
엮인글 :
List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
18877 일본인 "한국인으로 태어나는것은 지옥이다" file 익명_86337424 2018-10-19 5
18876 유튜브에 진출한 신세경 옆모습.. 익명_35271324 2018-10-19 3
18875 [골목식당] 백종원이 말하는 분식집 창업 상상과 참혹한 현실 file 익명_93154878 2018-10-18 3
18874 유치원장의 7억짜리 눈물 file 익명_77345569 2018-10-18 4
18873 강서구 pc방 살인사건 일어난 원인,이유.JPG file 익명_34248809 2018-10-18 36
18872 바리깡으로 혼자 머리 자르는 법에 대해서 알아보자 file 익명_93275210 2018-10-09 15
18871 충남에 땅 사기꾼 많다 조심해라 익명_44979057 2018-10-08 2
18870 여성 84%, 경차 타는 남자 민망하다. file [1] 익명_09317685 2018-10-05 7
18869 알렉산드라 다다리오 노출 및 배드신.gif file 익명_61817088 2018-10-05 10
18868 고양이를 처음 키우게 된 당신에게 모든정보를 알려드림 (스압) file 익명_59176923 2018-10-04 4
18867 아재들이 뽑은 추억의 고전 pc게임 TOP 10 file 익명_12940635 2018-10-03 6
18866 노키즈존이 어이없는 이유 file 익명_44294377 2018-10-03 6
18865 서울에서 유통되는 농산물에서 방사능 검출 feat 소오름 file 익명_32331408 2018-10-03 4
» (사이다) 삼성,LG 전기차 밧데리 대반전ㅋㅋ file 익명_89012262 2018-10-03 7
18863 체대 출신 남자를 만나면 안되는 이유 file 익명_32965863 2018-09-26 15
18862 여성들이 원하는 섹스 판타지 file 익명_38103223 2018-09-26 19
18861 나도 우리고양이 버프좀 받아서 알등이좀 떼보자 file 익명_59902828 2018-09-26 6
18860 약혐)챗바퀴에 낑겨 다친 햄스터 직접 수술해준 디시인 file 익명_11598893 2018-09-26 9
18859 12시간뒤 안필드.. file 익명_42260563 2018-09-26 7
18858 ㅈ 같은 회사 때려친다 ㅅㅂ [1] 익명_78166791 2018-09-25 15
18857 요즘도 집중단속 하나???? 익명_80007943 2018-09-25 15
18856 너네들은 결혼하지 마라 익명_70326195 2018-09-25 12
18855 32살 재산현황 [1] 익명_14680919 2018-09-25 23
18854 명절인데 개소리 하지말고 [1] 익명_16849635 2018-09-25 7
18853 건달이 최고다 [1] 익명_90010420 2018-09-25 6
18852 av품번의 숨은 의미가 무엇인지 알아보자 포챈인_89504566 2018-09-25 23
18851 마음이 정화되는 일본애니 추천 40선! file 포챈인_50048007 2018-09-05 404
18850 정보처리기사 응시자격 포챈인_47043157 2018-08-30 9
18849 송도아파트 주차장 진상녀 근황.jpg file 포챈인_26247767 2018-08-30 226
18848 거지같은 새끼들이 북한 아랍에미리트 중계는 안해주네 포챈인_84143258 2018-08-28 8
Copyright ⓒ 2011 4춛. All rights reserved
서버에 요청 중입니다. 잠시만 기다려 주십시오...